team

nl

foto MONICAZuid-Amerikaanse roots en opgegroeid op het platteland van het oh, zo schone Limburg. Amsterdam kent ze inmiddels op haar duimpje waar ze jarenlang heeft gewoond, gestudeerd en gewerkt. Nu woont ze ergens rustig tussen Den Haag en Rotterdam. MONICA ABDOEL | oprichter, eigenaresse, het gezicht van Cool green events en auteur van Reizende Sterren, boek over Streetfood in Nederland. Heeft haar interesses voor voeding, reizen, kunst en muziek samengebracht in haar werk. Een geweldige combinatie waar ze veel voldoening en energie uit kan halen. Als mede-eigenaar van een restaurant en door haar jarenlange werkervaring bij verschillende grote bedrijven zijn de vele aspecten van voeding haar niet onbekend. Het ontwerpen van een verpakking, duurzaamheid, voorlichting en preventie (overgewicht) om er maar een paar te noemen. Goed, verantwoord en kwalitatief eten serveren tijdens de (duurzame) culinaire evenementen van Cool green die plaats vinden op de meest gekke, leuke en spannende locaties waar dan ook, compleet gemaakt door de toevoeging van kunst en muziek, is waar het om draait. Het is misschien wel haar nieuwsgierige karakter en de energie die haar uiteindelijk naar de mooiste plekken brengen. Ze werkt zoals ze zelf leeft, op een bewuste manier met oog voor detail en uit respect voor mens, dier en milieu.

PROFESSIONEEL | LOGISCHTOEGANKELIJK | GEEFT NIET SNEL OP | KANSEN ZIJN ER NIET OM ZE TE LATEN LIGGEN

gb

foto MONICASouth-American roots, grew up in the beautiful South of Holland. Amsterdam was her hometown for many years, where she lived, studied and worked. Now she lives somewhere between The Hague and Rotterdam. 
MONICA ABDOEL | f
ounder and owner of Cool green events, author of Reizende Sterren, book about Dutch Streetfood. Brings her concern for food, traveling, art and music together in her work. A great combination that gives her satisfaction and energy. As a co-owner of a restaurant and many years of work experience, most of the aspects of food are familiar to her. Package design, sustainability, education and prevention (overweight), just to mention a few. To serve good- and quality food during (sustainable) culinary events that can take place on every funny, nice and exciting location, wherever on earth, completed with art and music is what it is all about. Maybe it is her curiosity and energy that takes here to the most beautiful places everywhere. She works exactly the way she lives, conscious, with respect for human, animals and the environment.

PROFESSIONAL | THINK LOGICOPEN | NEVER EVER GIVE UP | TO BE SUCESSFULL ONE MUST TAKE CHANCES